Към историята на Търновската митрополия през ХVII в. – В: Материали от юбил. науч. конф., посветена на 70 год. от рождението на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 11-14 апр. 1991 г. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1994, с. 263–273. ISBN - 954-524-076-8. COBISS.BG-ID - 1027793124


Мутафова, Красимира (1994) Към историята на Търновската митрополия през ХVII в. – В: Материали от юбил. науч. конф., посветена на 70 год. от рождението на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 11-14 апр. 1991 г. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1994, с. 263–273. ISBN - 954-524-076-8. COBISS.BG-ID - 1027793124 Велико Търново


 
  Статия
 православна църква, Търновска митрополия, шикяйет дефтер, симония
 Издадено
  11040
 Красимира Мутафова

1. Тютюнджиев, Иван. Търновската митрополия през ХV–ХІХ в. В. Търново, 2007, с. 20, 187, 219, 247, 445.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/