Цялостната система от задачи като ефективно средство за активизиране на учебната дейност на учащите се от селско малокомплектно училище в обучението по математика


Маринова, Виолета (1998) Цялостната система от задачи като ефективно средство за активизиране на учебната дейност на учащите се от селско малокомплектно училище в обучението по математика Всеросийска конференция “Реформа образования и сельская школа”, Орел, Русия


 
  
 -
 
  1104
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/