Теории и хипотези за гагаузите. – В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 2. Велико Търново, 1993, с. 94–110. COBISS.BG-ID 1026467812.


Мутафова, Красимира (1993) Теории и хипотези за гагаузите. – В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 2. Велико Търново, 1993, с. 94–110. COBISS.BG-ID 1026467812. Велико Търново


 
  Статия
 гагаузи, кумани, татари, Османска империя, етнос
 Издадено
  11039
 Красимира Мутафова

6. Матеева, В. Гатаузите – още един поглед. София : Академично издателство „Марин Дринов”, 2006, с. 48, 194.

5. Българи и хазари през ранното Средновековие, ред. Цветелин Степанов. Том 43 от поредицата „Българска вечност”, Тангра ТанНакРа, 2003, с. 141

3. Проданов, Н. Малко познати български историци. 1. Гаврил Занетов (1863–1934 г.) – В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 7. Велико Търново, 2000, с. 401, 408. ISBN 954-524-242-6

4. Тонев, Велко. Гагаузите и националноосвободителните борби през Възраждането. – В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 7. Велико Търново, 2000, с. 319, 331. ISBN 954-524-242-6

2. Челак, Екатерина. Училищното дело и културно-просветният живот на българите преселници в Бесарабия (1856–1878). – София : ЛИК, 1999, с. 32, 47. ISBN 954-607-279-6.

1. Атанасов, Георги. Още веднъж за етногенезиса на гагаузите. – В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 5. Велико Търново, 1996, с. 221, 232. ISBN 954-524-153-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/