The Paulicians – “Different” for all. – Études balkaniques, 1993, № 4, pp. 29–38. ISSN: 0324-1645. COBISS.BG-ID 1127718628


Мутафова, Красимира (1993) The Paulicians – “Different” for all. – Études balkaniques, 1993, № 4, pp. 29–38. ISSN: 0324-1645. COBISS.BG-ID 1127718628 София


 
  Статия
 павликяни, българи католици, Католическа пропаганда, миллет, Чипровци, релации, шикяйет дефтер
 Издадено
  11038
 Красимира Мутафова

5. Радева, Донка. По въпроса за конфесионалния статус на павликяните в Османската империя през ХV-ХVІІ век. – В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Година I (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. Велико Търново, 2018, с. 382, 387 (с. 369–387). ISSN: 2603-5065 (Online). ISSN: 2603-3534 (Print). COBISS.BG-ID - 1285467876.

4. Тютюнджиев, Иван. Търновската митрополия през ХV–ХІХ в. В. Търново, 2007, с. 217. ISBN - 978-954-8914-20-8. COBISS.BG-ID - 1243726564

3. Грозданова, Елена. Българската османистика на границата на две столетия. Приемственост и обновление. – Исторически преглед, 2005, кн. 1–2, с. 146. ISSN 0323-9748 (print) COBISS.BG-ID - 1169347556.

2. Ocak, A. Y. Sari Saltik. Popüler Islâm’in Balkanlar’daki Destanî Öncüsü (XIII.Yuzyil). Ankara : Türk Tarih Kurumu Basýmevi, 2002, ISBN 975-16-1577-1, s. 92.

1. Podskalsky, Gerhard. Theologische Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien (865–1459). C. H. Beck, München 2000, pp. 79-83

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/