Систематизиране на задачите в обучението по математика. Трудове на Великотърновския университет, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, том 1, книга 1, стр. 95-99. Велико Търново. 1998. ISSN 0861-3176. COBISS.BG-ID 1146512100


Маринова, Виолета (1998) Систематизиране на задачите в обучението по математика. Трудове на Великотърновския университет, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, том 1, книга 1, стр. 95-99. Велико Търново. 1998. ISSN 0861-3176. COBISS.BG-ID 1146512100 Велико Търново


 Предлага се начин за систематизиране на задачите в обучението по математика.
  
 система, задачи, обучение, математика
 
  1103
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/