Относно характера и генезиса на пясъците, върху които е разположен къмпинг „Юг“.


Петров, Галин (2015) Относно характера и генезиса на пясъците, върху които е разположен къмпинг „Юг“. Четвърта международна научна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 2015, 130-137. ISBN 978-619-201-105-5


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  11023
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/