Геоморфология на Батовския плаж.


Петров, Галин (2014) Геоморфология на Батовския плаж. Юбилейна научна конференция „30 години катедра „География“ във Великотърновския университет“, В. Търново, 2014, 58-66. ISBN 978-954-2968-96-2


 The Batovski Beach is located in Northern part of Bulgarian Black sea coast. It has some specific geomorphological characteristics – non-typical asymmetric beach profile with microcliffs, cementation of beach sediments, specific beach ridge. Explanation for these facts is in a transgressive phase of Black sea. This phase has maximum in 17-18 century on level 1,5-2 m above today’s sea level. Some aspect of long-shore sediment flows are commented in the article.
  Доклад
 Black sea coast, coastal geomorphology, beach ridges, microcliffs, cementation of sandy beach sediment


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  11021
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/