Оценка на плажовете в община Каварна като природен туристически ресурс.


Петров, Галин (2014) Оценка на плажовете в община Каварна като природен туристически ресурс. Сб. Научна конференция „География и регионалистика“ в чест на проф. д-р И. Батаклиев – Пазарджик, 30-31. Х. 2014, 2014, 177-182. ISBN 978-954-9531-25-1


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  11020
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/