Ландшафтно-геофизични особености на базалтовите могили в Северна България.


Петров, Галин (2014) Ландшафтно-геофизични особености на базалтовите могили в Северна България. Проблеми на географията, 3-4, 2014, 60-75. ISSN 0204-7209


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  11019
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/