Дюните по Българското черноморско крайбрежие.


Петров, Галин (2013) Дюните по Българското черноморско крайбрежие. сп. Минно дело и геология. бр. 3-4, 2013, 15-22. SSN 0861-5713


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11017
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/