Плажовете в община Шабла като природен туристически ресурс.


Петров, Галин (2013) Плажовете в община Шабла като природен туристически ресурс. Сб. от Трета научна конференция “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”. том ІІІ, В. Търново, ИВИС, 2013, 317-335. ISBN 978-954-2968-55-9


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11016
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/