“Пустите” плажове по Българското черноморско крайбрежие.


Петров, Галин (2012) “Пустите” плажове по Българското черноморско крайбрежие. Сборник от Международна конференция “Географски науки и образование”, ШУ, Шумен, Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2012, 83-89. ISBN 978-954-577-653-3


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11015
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/