Проблемът с Чаудинския етап в развитието на релефа по Българското черноморско крайбрежие.


Петров, Галин (2012) Проблемът с Чаудинския етап в развитието на релефа по Българското черноморско крайбрежие. Сборник от научна конференция “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, т. ІІ. В. Търново, 2012, 272-292. ISBN 978-954-2968-13-9


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11014
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/