Проява на селеви потоци по поречието на р. Карадере – Предбалкана.


Петров, Галин (2012) Проява на селеви потоци по поречието на р. Карадере – Предбалкана. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том V, В. Търново, ВТУ, 2012, 420-428. ISBN 978-954-524-844-3


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11013
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/