За д-р Дьорд Сонди.- Haemus/Хемус, 2006, кн. 1, 48-50 (на бълг. и унг. eз.).В интернет: http://www.bolgarok.hu/index.php?id=111&L=1


Павлов, Пламен (2006) За д-р Дьорд Сонди.- Haemus/Хемус, 2006, кн. 1, 48-50 (на бълг. и унг. eз.).В интернет: http://www.bolgarok.hu/index.php?id=111&L=1 Budapest


 
  Статия
 
 Издадено
  11012
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/