Принудени периодични трептения в системи за регулиране с обощенини стационарни закъснения (Д.Цветков).


Петров, Димитър (2004) Принудени периодични трептения в системи за регулиране с обощенини стационарни закъснения (Д.Цветков). Компютърни системи и технологии, В.Търново.


 -
  
 -
 
  1100
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/