Старата столица в житейския път на академик Васил Гюзелев


Младенов, Момчил (2016) Старата столица в житейския път на академик Васил Гюзелев Епохи, 2016, ХХІV(2), с. 171-176. Print ISSN 1310-2141 COBBIS.BG-ID 1284568804


 представя се ролята на академик Васил Гюзелев в историята на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".
  Статия
 академик Васил Гюзелев, Великотърновски университет


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10994
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/