Новата география: икономическа, социална или обществена?


Дерменджиев, Атанас (2013) Новата география: икономическа, социална или обществена? Сб. от научна конференция/семинар "Новата икономическа география: теория и практика". София, 23 ноември 2012. Ред. Н. Димов, М. Русев, Р. Недков. София: Изд. "ЕКС-ПРЕС" Габрово, 2013, с. 40-57. ISBN 978-954-490-434-0 COBISS.BG-ID 1268340964


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10992
 Атанас Дерменджиев

3. Маринов,П. Природноресурсен потенциал в селските райони на Южен Централен район. Пловдив, FastPrintBooks, 2018, 142 c., ISBN 978-619-236-000-9 Цит. на с. 134.

1. Маринов, П. Инфраструктури в селските райони на Южен Централен район. Пловдив, FastPrintBooks, 2017, 170 c., ISBN 978-619-7312-73-7 Цит. на с. 156.

2. Маринов, П. Селските райони в Централна Южна България, дисертация, ВТ-17-4-0021/02.05.2017

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/