Денев, Ст., Св. Стефанов. Възможности за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по футбол при хора с интелектуални затруднения. сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Състав. Димитринка Цонкова, Йордан Йотов, с. 212-216 ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476


Денев, Стоян (2006) Денев, Ст., Св. Стефанов. Възможности за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по футбол при хора с интелектуални затруднения. сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Състав. Димитринка Цонкова, Йордан Йотов, с. 212-216 ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476 сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 212-216 ISBN 978-954-524-517-6


 Игрите, предназначени за хора с интелектуални затруднения, включват и състезания по футбол. Те са специално измислени състезания, които са предназначени за атлети с по-ниско ниво на умствени и двигателни способности и които още не са развили необходимите умения за участие в отбор. Също така и за онези атлети, които поради използване на помошни средства за движение не могат да участват в отбор.
  Доклад
 Дивизиониране, Футбол, Спешъл Олимпикс


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  1099
 Стоян Денев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/