The Transport Structure of Bulgaria from the Perspective of Political Geography.


Дерменджиев, Атанас (2015) The Transport Structure of Bulgaria from the Perspective of Political Geography. 4. Српски конгрес географа. Копаоnik, октобар 2015, Уредник Стеван Станкович. Београд: [Географски факултет], Планета принт, 2015, с. 85-86. ISBN:978-86-6283-029-6. COBISS.SR-ID 217883404


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10988
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/