Пътеписът като географски ресурс.


Дерменджиев, Атанас (2014) Пътеписът като географски ресурс. Сб. от Трета международна научна конференция. Шумен, 12 септември 2014. Ред. С. Дерменджиева. -Шумен: УИ „Еп. К. Преславски“, 2014, с. 113-121. ISBN 978-619-201-012-6 COBISS.BG-ID 1273274596


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10981
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/