Географската психология като взаимоотношение „картина – дух“.


Дерменджиев, Атанас (2015) Географската психология като взаимоотношение „картина – дух“. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Исторически факултет. Велико Търново, 18-20 май 2013. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с.159-164., ISBN: 978- 619-208-002-0. COBISS.BG-ID 1274198756


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Psychology
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10973
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/