Географски аспекти на европейските обществени процеси.


Дерменджиев, Атанас (2012) Географски аспекти на европейските обществени процеси. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие" Велико Търново, октомври 2011 г.. Ред. Н. Кънев. -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, т. 5, бр. 1, с. 485-497. ISBN 978-954-524-844-3 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 1267158500


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10961
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/