Образователен уеб-сайт посветен на музиката (Х.Печеняшка, М.Николова)


Трифонов, Тихомир (2005) Образователен уеб-сайт посветен на музиката (Х.Печеняшка, М.Николова) Международна научна конференция «Музиката-традиции и съвременност», Благоевград, под печат


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика
Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Natural sciences, mathematics and informatics
Humanities Music and Dance Arts

 Под печат
  1096
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/