Проблемни аспекти на научното отношение „социална география – социология – териториална общност”.


Дерменджиев, Атанас (2010) Проблемни аспекти на научното отношение „социална география – социология – териториална общност”. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, , с. 27-49. ISBN 978-954-8387-84-2


 
  Студия
 
 
  10949
 Атанас Дерменджиев

1. Парашкевов, Пламен. „География на кръстопът“ – Черноморският регион между Изтока и Запада, В. Търново, Фабер, 2013, ISBN 978-954-400-902-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/