В памет на проф. Дончо Дончев.


Дерменджиев, Атанас (2009) В памет на проф. Дончо Дончев. География 21. -София: 2009, бр. 3,с. 43-44. ISSN 1312-6628 COBISS.BG-ID 1183234788


 
  Отзив
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10944
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/