Съвременни аспекти на обществената география.


Дерменджиев, Атанас (2009) Съвременни аспекти на обществената география. География, 21. -София: 2009, бр. 2, с. 9-13. ISSN 1312-6628 COBISS.BG-ID 1182340836


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10943
 Атанас Дерменджиев

2. Драганова, Т. Китай и страните от ЦИЕ в училищното географско образование. - В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”. Редактор: Пламен Легкоступ, Лун Тао, Искра Мандова, В. Търново, Издателство Фабер, 2015, с. 49 – 69, ISBN 9786190004066.COBISS.BG-ID 1286338532 Цит. на с. 68.

1. Попов, Николай. География на Средиземноморието. Културно-цивилизационно пространство. Средиземноморски страни“, С., Изд. Колбис, 2016, 442 с., ISBN 978-619-7284-00-3 COBISS.BG-ID 1274628580 Цит. на с. 436.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/