Географски прочит на балканските тегоби.


Дерменджиев, Атанас (2009) Географски прочит на балканските тегоби. –В: Проблеми на националната сигурност, В. Търново, ИВИС, с.146-154.ISBN 978-954-8387-62-0


 
  Статия
 
 
  10940
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/