Приложна математика. Избрани глави.


Трифонов, Тихомир (2005) Приложна математика. Избрани глави. Астарта, Велико Търново, ISBN954-8324-80-0


 Учебникът по приложна математика (избрани глави), е предназначен за студентите по икономика от редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Той може да бъде използван също и от бъдещите специалисти по информатика, особено такива, чиито интереси са насочени към информационните системи във финансите, а също и от студенти в областта на хуманитарните и техническите науки.
  Учебник / Учебно помагало
 -


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  1094
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/