Войни, граници, територии – политико-географски аспекти.


Дерменджиев, Атанас (2009) Войни, граници, територии – политико-географски аспекти. –В: 130 години от Руско-турската война (1877-1878) и Освобождението на България. В. Търново, “Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, с. 273-280. ISBN 978-954-524-712-5


 
  Доклад
 
 
  10937
 Атанас Дерменджиев

1. Карастоянов, С. Политическа география, геополитика, геостратегия.УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2008

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/