Записки на лекции по "Математика с компютър"


Трифонов, Тихомир (2004) Записки на лекции по "Математика с компютър" Електронна публикация на CD


 -
  Учебник / Учебно помагало
 -


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  1093
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/