България в транспортната политика на Балканите.


Дерменджиев, Атанас (2005) България в транспортната политика на Балканите. Железопътен транспорт. -София: 2005, №5, с. 5-9. ISSN 1310-683X COBISS.BG-ID 1168415460 s. 26-27


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10927
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/