След прочита на “С кръст и меч”.


Дерменджиев, Атанас (2004) След прочита на “С кръст и меч”. Алманах "Света гора”. - В. Търново, 2004, с. 324-328. ISSN 1311-0209 COBISS.BG-ID


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10925
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/