България в транспортните схеми на Балканите.


Дерменджиев, Атанас (2004) България в транспортните схеми на Балканите. –В: Български транспортен вестник. С., Год. Х, бр. 22 (400), 3 юни 2004, с. 2-6. ISSN 1310-3814


 
  Статия
 
 
  10923
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/