География и общество – проблеми и решения.


Дерменджиев, Атанас (2004) География и общество – проблеми и решения. –В: Географията. Вчера, днес, утре., С., с. 193-203. ISBN 954-07-1894-5


 
  Статия
 
 
  10921
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/