България в транспортните схеми на Балканите.


Дерменджиев, Атанас (2004) България в транспортните схеми на Балканите. Геополитика, геостратегия. -София: №. 2, с. 24-27. ISSN 1312-4579


 
  Статия
 
 
  10920
 Атанас Дерменджиев

4. Дойков, М. Транспортната инфраструктура на България. Икономогеографски анализ, дисертация, ВТ-12 4-0027/15.10. 2012

3. Парашкевов, П. Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и България. Географски анализ, дисертация, №32221/02.04.2008

1. Деведжиев, М. Геополитиката на България., УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 216 с., ISBN 954-524-464-X Цит. на с. 88.

2. Дойков, Васил. Крайдунавските трансгранични региони: Силистра - Кълъраш. -В: Геополитика, бр. 1, 2005, с. 45-48, ISSN 1312-4579 Цит. на с. 48.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/