Политикогеографски аспекти на транспортната интеграция на България.


Дерменджиев, Атанас (2003) Политикогеографски аспекти на транспортната интеграция на България. -В: Сборник научни трудове. Природни науки. География, Шумен, с. 170-176. ISBN 954-577-139-9


 
  Доклад
 
 
  10917
 Атанас Дерменджиев

2. Карастоянов, С. Политическа география, геополитика, геостратегия.УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2008

1. Парашкевов, П. Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и България. Географски анализ, дисертация, 2007

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/