Професор Марин Деведжиев.


Дерменджиев, Атанас (2003) Професор Марин Деведжиев. –В: Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 1963-2003, В. Търново, с. 136-139. ISBN 954-524-381-3


 
  Статия
 
 
  10916
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/