Политико-географски аспекти на транспортната интеграция на България.


Дерменджиев, Атанас (2002) Политико-географски аспекти на транспортната интеграция на България. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 9, 2002 с. 20-26. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 117887204


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10914
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/