Политико-географски аспекти на транспортен коридор № 8.


Дерменджиев, Атанас (2002) Политико-географски аспекти на транспортен коридор № 8. Сб. от Международна конференция "Същност, геополитически перспективи и проблеми на общоевропейски транспортен коридор № 8". София, 23 октомври 2002. София: Бълг. Геополит. Д-во, с. 12-17. ISSN 1311-0446


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10913
 Атанас Дерменджиев

1. Парашкевов, П. Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и България. Географски анализ, дисертация,№ 32221/02.04.2008

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/