Политикогеографски проблеми на енергетиката в България.


Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. НИЕ, 2002, бр. 3, с. 21-23. ISSN 1311-0446 COBISS.BG-ID 1159373028


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10912
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/