Политикогеографски проблеми на енергетиката в България.


Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. – В: НИЕ, бр. 3, с. 21-23. ISSN 1311-0446


 
  Статия
 
 
  10912
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/