Политикогеографски проблеми на енергетиката в България.


Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. Сб. от научна конференция "Геополитически аспекти на българската енергийна стратегия".-София, 27 февруари 2002. София:: Българско геополитическо дружество, с. 8-14. ISSN 1311-0446


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10910
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/