Статистически анализ и моделиране чрез уейвлети (И.Иванов)


Трифонов, Тихомир (2005) Статистически анализ и моделиране чрез уейвлети (И.Иванов) Национален статистически институт, Сп.Статистика, бр.2/2005, стр.91-101, ISSN-0204-8698


 -
  Статия
 -


Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  1091
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/