В памет на проф. Русин Русинов.


Дерменджиев, Атанас (2001) В памет на проф. Русин Русинов. Езиковедски изследвания. -В. Търново: Faber, с. 15-17. ISBN 954-775-002-X


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  10909
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/