Живот за другите.


Дерменджиев, Атанас (2000) Живот за другите. Марин Деведжиев. Библиография. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 7-15. ISBN 954 – 524 – 228 – 0 COBISS.BG-ID 1143855332


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10906
 Атанас Дерменджиев

1. Кондаков, Тодор. Академик Марин Деведжиев на 90! –В: Геополитика, № 3, 2012, ISSN 1312-4579 Цит. на с. 5.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/