Структура на магистърски план по социално-икономическа география във ВТУ.


Дерменджиев, Атанас (1999) Структура на магистърски план по социално-икономическа география във ВТУ. Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев". -Русе:, 1999, т. 37, серия 6, с. 69-82. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1147057892


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10905
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/