Демографски и стопански показатели на съвременен Китай.


Дерменджиев, Атанас (1998) Демографски и стопански показатели на съвременен Китай. Китай, № 1 (4), -София: с. 39. ISSN 1310-9634


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10901
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/