Промени в градските селища в България сред 1944 г. - типология и категоризация.


Дерменджиев, Атанас (1996) Промени в градските селища в България сред 1944 г. - типология и категоризация. Архив за поселищни проучвания, 1996, № 3-4, с. 3-11. -В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 086-6507 COBISS.BG-ID 1138768356


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10900
 Атанас Дерменджиев

2. Янков, Румен. Популационна динамика и проблеми в развитието на Северна България, Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, 183 с., ISBN 978-954-524-961-7 COBISS.BG-ID 1266306276 Цит. на с. 172.

1. Деведжиев, М. География на селищата на България. В Търново, УИ "Св. св. Киирил и Методий", 2000, 285 с. ISBN 954-524-226-4 Цит. на с. 283.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/