Регионална промишлена структура на Румъния.


Дерменджиев, Атанас (1996) Регионална промишлена структура на Румъния. Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки.- В. Търново: ВВОУ, с. 213-225. ISSN 0861-0312


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10899
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/