Икономогеографски аспекти на икономиките на страните от Балканския полуостров след Втората световна война.


Дерменджиев, Атанас (1996) Икономогеографски аспекти на икономиките на страните от Балканския полуостров след Втората световна война. Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки. -В. Търново: ВВОУ с. 226-230. ISSN 0861-0312


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10898
 Атанас Дерменджиев

1. Парашкевов, П. Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и България. Географски анализ, дисертация, 2007, №32221/02.04.2008

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/